Małopolskie Biuro Rachunkowe założone w roku 1991
to profesjonalne biuro obs
ługujące firmy z każdego zakątka Świata.

Nasza firma oferuje kompleksową obsługę księgową
dla wszystkich zakresów prowadzonej dzia
łalności gospodarczej.
Dbaj
ąc o interesy naszych klientów świadczymy usługi księgowe
na najwy
ższym poziomie.

Bogatsi o doświadczenie zdobyte podczas współpracy
z ró
żnorodnymi firmami zapewniamy zaangażowanie i doświadczenie
po
łączone z profesjonalnym podejściem do świadczonych usług
w oparciu o wewn
ętrzne procedury wypracowane
przez lata prowadzonej dzia
łalności.
Z naszego do
świadczenia korzystamy również
doradzaj
ąc naszym klientom przy podejmowaniu strategicznych decyzji
- wskazujemy kierunki mog
ące przyczynić się do ich rozwoju.

Posiadamy licencję Ministra Finansów, niezbędną do prowadzenia
tej dzia
łalności oraz wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Świadczymy profesjonalne i rzetelne usługi w zakresie doradztwa
podatkowego poparte licencj
ą doradcy podatkowego.

Prowadzimy księgi handlowe, księgi przychodów i rozchodów,
ewidencje rycza
łtowe.

Współpracujemy z firmami działającymi na obszarze całego kraju
oraz poza jego granicami.

Nasz cel
Dzięki zdobytemu doświadczeniu doskonale zdajemy sobie sprawę
z trudno
ści jakie napotykacie Państwo w ramach prowadzonej działalności

  • ciągle zmieniające się przepisy podatkowe,
  • niejasne interpretacje,
  • trudności w kontaktach z urzędami,
  • niepewna sytuacja na rynku,
  • duża rotacja wśród pracowników.

 

Naszym celem jest właściwa opieka w sferze podatkowej i kadrowej.
Potrafimy to osi
ągnąć dzięki wzajemnemu zrozumieniu potrzeb
jak i prostym i przejrzystym zasadom.

 

 Aktualnie
Nasze biuro rachunkowe dzia
ła w dwóch dogodnych lokalizacjach
w Krakowie gdzie mo
żemy zaoferować naszym Klientom swoje usługi:

  • ul. Stanisława Moniuszki - centrum miasta, w bliskiej odległości od ZUS Pędzichów, US Kraków-Stare Miasto.

  • ul. Puszkarskiej 9 - w bliskiej odległości od ZUS Kraków Podgórze, ZUS Kraków-Łagiewniki, US Kraków-Podgórze, I US w Krakowie oraz Urzędu Miasta przy ul. Wielickiej 28A.

 

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !