Małopolskie Biuro Rachunkowe świadczy usługi wysokiej jakości przy zachowaniu akceptowalnego poziomu cen. Pomaga nam w tym zdobyte doświadczenie, korzystanie z najnowszych technologii, ciągły rozwój poprzez zdobywanie nowej wiedzy oraz reagowanie na potrzeby naszych klientów.
Te cechy wyróżniają Nas na tle konkurencji.

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców,
zainteresowanych współpracą z biurem rachunkowym
.

       Z naszych usług korzystają:
 • spółki z o.o.
 • spółki jawne
 • spółki cywilne
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 


Zakres naszych usług obejmuje w szczególności prowadzenie:

 • Ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • Podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia
 • Ewidencji zakupu i sprzedaży dla celów podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i składanie ich w urzędach skarbowych
 • Sporządzanie deklaracji i raportów ZUS za pomocą przekazu elektronicznego
 • Sporządzanie list płac, prowadzenie kartoteki wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) deklaracji rocznych
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych i sporządzanie biznesplanów
 • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • Zakładanie firm
 • Inne prace zlecone 


  W naszym biurze zawsze mogą Państwo liczyć
  na miłą i fachową obsługę.